1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Tel.: 06-1 / 322-8452 (53, 54, 55)

Pedagógusok SzakszervezeteJogsegély szolgálat

Írja meg kérdését, a szakszervezet ügyvédje válaszol Önnek! Olvassa el a legújabb esettanulmányokat!

Pedagógusok Lapja

Pedagógusok Lapja - az online archívum.

Oktatásról - blog

Az oktatásról szabadon - A Pedagógusok Szakszervezetének szabad vitafóruma.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírleveleinkre, az Ön számára fontos témakörökben!

Hírlevél

Honlappal rendelkező területi szervezeteink.

Üdülés

Tudjon meg többet a PSz üdülőiről, üdülésicsekk-elfogadó helyekről, üdülési pályázatokról!

Pedagógusok Lapja

Hasznos és érdekes linkek gyűjteménye.

Oktatási hőmérő

Szavazzon a Szakszervezetet, és egyéb oktatási ügyeket érintő kérdésekben!

3994263 látogató
Keresés: Keresés indítása
Betűméret növelése Betűméret visszaállítása Betűméret csökkentése

Az új közoktatási törvény és a pedagógus életpályamodell koncepciója(6494 olvasás)

2010.12.07., 10:11

A tervezetek mellett olvasható a PSZ Országos Iroda által a közoktatási törvénytervezet koncepciójáról készített szakértői anyag is. Szóljon hozzá Ön is!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvánosságra hozta az új közoktatási törvény tervezetének vitaanyagát, valamint a pedagógus életpályamodellről készített törvénykoncepciót.

A két tervezet olvasható a minisztérium honlapján, és letölthető itt a lap alján.

Letölthető továbbá a PSZ Országos Irodája által készített, a közoktatási törvénytervezet koncepciójáról készített előzetes szakmai szakértői vélemény, vitaanyag. A PSZ végleges szakmai álláspontjának kialakításához Ön is hozzájárulhat véleményével. Írja meg véleményét, kommentjét a cikk alján, regisztráció és belépés után, alakítsuk ki közösen véleményünket!

A PSZ szabad vitafórumán a http://oktatasrol.blog.hu/ -n is elmondhatja véleményét a koncepciókról, véleményével, vitákkal segítheti a PSZ szakmai álláspontjánek kimunkálását.

Kapcsolódó dokumentumok:

A hozzászólások megtekintéséhez és írásához kérjük, a PSz honlapján engedélyezze a Javascript futtatását!

Hozzászólások:

Hozzászóláshoz lépjen be:
Nem egyezik a két megadott jelszó!

Ha nincs még azonosítója, regisztráljon:

»Dr. Török Béla Általános Iskola(2010-12-21 10:22:41)

• A Szakértő Bizottság évenkénti felülvizsgálata fölösleges is a testi- és érzékszervi fogyatékosok esetében – mivel az ő állapotuk, sérültségük nem változik meg, tehát biztosan nem kerülnek ki az SNI státuszból, véleményünk szerint az ő esetükben bőven elég a 2-3 évenkénti, ill. intézményváltásokhoz, ill. felülvizsgálati kérelemhez (pl. jegyző, szülő, gyógypedagógus, befogadó pedagógus) köthető felülvizsgálat.
Javaslat:
A testi- és érzékszervi fogyatékosok esetében a Szakértő Bizottság vizsgálata iskolába lépéskor, a negyedik évfolyam idején és az általános iskolai oktatás befejezésekor, középfokú beiskolázáskor történik.
16. Melléklet fejezethez
 fejlesztőpedagógus fogyatékos tanulók iskolájában szöveg nem értelmezhető, mert fogyatékos gyermeket fogyatékos tanulók iskolájában csak gyógypedagógus kompetens oktatni-nevelni. Indokolatlan a fogyatékos tanulók általános iskolai és középfokú iskolai pedagógusai között az óraszámkülönbség.
 A gyógypedagógus óraszáma miért magasabb, mint a fejlesztő pedagógusé?
 Gyógypedagógus miért nincs megjelenítve, mint tudóstanár?
 Az utazó pedagógus gyermekek ellátására fordítandó kötelező óraszáma magas. Rengeteg idő szükséges a konzultációkra szülőkkel, befogadó intézményekkel, nem szólva az utazási időkeretről.
Javaslat:
Gy P T Ig Igh
tanár, gyógypedagógus
fogyatékos tanulók iskoláiban 18 20 19 2 4
utazó pedagógus pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézményben 16 18 17 2 4
17. Melléklet fejezethez
 a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak köre és létszáma meghatározásánál fontosnak tartjuk a gyógypedagógiai intézményekben a 3. pontban meghatározott tanulóknál törvényben szabályozni.
Javaslat:
gyermek és ifjúsági felügyelő
vagy gyógypedagógiai asszisztens - a 6 tanulónkként 1 fő
Budapest 2010. december 20.
Szőllősiné Sipos Virág
igazgató
Hallássérültek Iskoláinak
Országos Egyesülete elnök

»Dr. Török Béla Általános Iskola(2010-12-21 10:21:21)

 Joga van a gyermeknek, ha. különleges bánásmódra jogosult, a fejlesztő pedagógushoz járnia, ha erre szüksége van, viszont ki kell emelni, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését, a habilitációt, rehabilitációt gyógypedagógus (megfelelő szakiránnyal) végezhesse!!!! – pl. utazótanári szolgálatban, vagy intézményi alkalmazottként.
 A sajátos nevelési igényű gyermeke ellátására a fejlesztő pedagógus nincs kiképezve rá! ld.15. melléklet.(végzettségek)
 A kiemelkedően tehetséges SNI-s tanulót se fejleszthesse fejlesztő pedagógus, ugyanakkor a gyógypedagógus végezhesse a fejlesztő pedagógus. hatáskörébe tartozó munkát is.
 A minél teljesebb integrációs cél mellett szükséges megjeleníteni, hogy az iskolaválasztásnál az elsődleges a gyermek érdeke és a szakmai szempontok. A szülő választása ezen kereteken belül valósulhatna csak meg.
Javaslat:
A sajátos nevelési igényű tanuló integrációjának mértékét és formáját a szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálata állapítja meg és a szakértői vélemény tartalmazza.
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatását integrált keretek között végző iskolákban a fejlesztést gyógypedagógus irányítja, segíti és ellenőrzi, biztosítva hogy tanulók megkapják a számárukra szükséges és megfelelő ellátást.
A sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs, rehabilitációs fejlesztését megfelelő szakirányú végzettségű gyógypedagógus végezheti (utazótanári szolgálatban, vagy intézményi alkalmazottként).
„A sajátos nevelési igényre és a különleges bánásmódra való jogosultságot a pedagógiai szakszolgálatként működő szakértői bizottságok (a továbbiakban bizottság) állapítják meg a közoktatási intézmény, a szülő és más, jogszabályban meghatározott fél kezdeményezésére.”
” A vizsgálatot legalább évente meg kell ismételni addig, amíg a gyermek, tanuló „sajátos nevelési igényű” minősítése fennáll. „
• A Szakértői Bizottság évente, vagy gyakrabban végez felülvizsgálatot. Belegondoltak ebbe, hogy ez mekkora munka, mennyi gyerek? Várakozási idő a szakértői bizottságoknál nincs meghatározva – pedig a pedagógiai szakszolgálatnál egyértelműen le van írva, hogy nem lehet 2 hétnél hosszabb ideig várakozni.
• A Szakértő Bizottság évenkénti

»Dr. Török Béla Általános Iskola(2010-12-21 10:20:11)

Az új közoktatási törvénykoncepció (tervezet)-hez kapcsolódó észrevételek, gondolatok
Az Alapelvek fejezethez
 Tankötelezettség 6-17 éves korig
A hat évesek számára az előkészítő osztály indítása(1,2.melléklet) mennyiben befolyásolja a hallássérültek iskoláiban 1/1, 1/2 évfolyamokat?
Kötelező elküldeni az SNI, pl. hallássérült gyermeket iskolába, amikor az esetlegesen egy-két plusz óvodai év alatt felzárkózhatna a többiekhez és mehetne befogadó iskolába?
Az SNI gyerek maradhasson az óvodában, vagy egy tényleges előkészítő.osztályt indíthasson számukra a gyógypedagógiai intézmény, ugyanakkor fontos lenne, hogy továbbra is megmaradjon az első osztály nagyothallóknál két év alatt, siketeknél 3 év alatt történő elvégzésének lehetősége.(1/1, ½, 1/3)
Javaslat:
Mozgássérült, látássérült, hallássérült , beszédsérült, értelmileg
akadályozott, autista vagy halmozottan sérült tanulók esetén a
tankötelezettség 3 évvel meghosszabbítható.
 „az oktatási rendszer biztosítja a gyermekek, tanulók számára hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítását, újak kialakítását célzó többletszolgáltatásokat”
A sérülés típusának megfelelő segédeszközök biztosítása sem teszik lehetővé sajnos a sérült funkciók helyreállítását teljes mértékben.
A többletszolgáltatások körének meghatározására lenne szükség:
Javaslat:
a 16. mellékletben a tanulói órakeretnél a rehabilitációs órakeret %-os konkrét meghatározásának megjelenítése.
Kötelező taneszköz jegyzék felülvizsgálata.
A Közoktatási intézmények fejezethez
 A szakiskoláknál szüksége lenne kiemelni, hogy a speciális szakiskola azoknak az SNI gyermekeknek nyújt oktatást-nevelést, akik nem kívánnak, nem tudnak a befogadó intézményekben tanulni.
Javaslat:
Készségfejlesztő speciális szakiskola, mint önálló szakiskolai típus megjelenítése.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése- oktatása fejezethez
A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában a cél a minél teljesebb integráció. Ennek keretében a törvény garantálja, hogy minden érintett gyermek, tanuló megkapja a számára szükséges és megfelelő ellátást.
 Egyértelműen külön kell választani és meg kell határozni a fogalmakat, kompetenciákat, hogy ki a fejlesztő pedagógus, ki a gyógypedagógus!

»beribá(2010-12-14 08:42:34)

Valaki próbálta már alkalmazni az életpálya programot egy 30 éve dolgozó pedagógusra? Van benne egy mondat, ami akár 15 évvel is visszavetheti a pályán!

»Hajci(2010-12-14 08:40:00)

Teljes mértékig indokolatlan, hogy az óvodapedagógusok és a tanítók kevesebb alapbérrel dolgozzanak!
Tanítottam alsósokat, felsősöket is, mondhatom, sokkal embert próbálóbb feladat a kicsiknél helytállni.
De ha tudományos szempontból nézem, akkor sem értem: talán kevesebb pszichológiai érzékre, empátiára, szakmai tudásra van szükség tanítóként? Talán nem dolgozunk annyit, mint tanártársaink? Elég, ha butábbak, felkészületlenebbek vagyunk náluk? Aligha!
A gyermek szocializációja szempontjából az óvodai, valamint a 6-10 éves kor a legfontosabb. Gyakorlatilag nálunk dől el, mit faragunk kicsinyke emberkékből.
Tisztelettel kérem a Pedagógus Szakszervezetet, hogy indítványozza a tanítók és óvopedagógusok bérének tanárokéval azonos szintre hozását és törvénnyé tételét!
Minden lehetséges fórumon hangot adok véleményemnek, mellyel tanár kollégáim épp úgy egyetértenek, mint a tanítók.
Köszönettel

»joido(2010-12-13 11:23:07)

26. éve tanítok egy vidéki iskolában nagyfelmenő rendszerben 1-től 4-ig. Nálunk a munka becsület dolga, és természetes, hogy napi 8-10 órát konkrét munkával töltünk, nem beszélve arról, hogy otthon sem szabadulhatunk a gyerekek gondjaitól, esetleg megoldandó pedagógiai, szaktárgyi problémától, jár az agyunk, mint a vekker.
Mindenféle tanfolyamot, továbbképzést elvégzünk, ami fontos a naprakészséghez.
Tapasztalatom és sok más kollégámé, hogy energiában, időben, lelkesedésben és eredményességben nem maradunk alul fölsős kollégáinknál, sok esetben ... sőt!
Nagyon megalázó, hogy az esetenként kényelmes egyszakos kollégánál az új alapilletmény szerint én például kb.40-50 ezer forinttal kevesebbet kapok, de másoknál is ilyen az arány. Ez érthetetlen és ELFOGADHATATLAN!
Éppúgy, mint a koncepcióban az, hogy egy alsós minden nap minden írásbeli munkát javítson és javíttasson! Ez túlkapás és felesleges is.
Mikor is? A magyar nyelvi írásokat rendszeresen -természetesen nem mindent naponta - javítunk, de tanítási idő alatt sokszor láttamozni sincs idő némely munkát. Nem ritka, hogy a tízórainkat késő délután tudjuk elfogyasztani.
Heti 5 testnevelés? Az minden osztálynak minden nap 1. Jó idő esetén nem gond, van udvar, de az év jórészében, sajnos bentre szorulunk.
Egy tornatermünk van (és örülünk, hogy van), mindig két- három osztály együtt. Ez esetenként 60-70 tanuló. Ha napi 1 óra minden osztálynak, akkor a mi 14 osztályunk 1-től 8-ig hogy lesz beosztva, hogy azért más tantárgyi ütközés se legyen? Moccanni sem lehet majd.
A pedagógus szakvizsga tanfolyamainak ára elkeserítő, több, mint fél millió forint és ez csak a tandíj. Miből spóroljuk ezt ma ki?
Mindenkire nem lesz pénz, ki dönti el, ki, mikor mehet, kiét finanszírozza az iskola. Sérül az esélyegyenlőség!
Kérem a szakszervezeti képviselőket, hogy ne hagyják az alsós tanítókat ilyen megalázó helyzetbe hozni, álljanak ki érdekeinkért!
Köszönettel!

»erika(2010-12-12 10:07:20)

20 éve a pályán dolgozó óvodapedagógus vagyok. Nekem sajnos a továbbképzésekkel van a gondom. Én szívesen elvégezném a pedagógus irányu szakvizsgát, no de miből? A finanszírozási oldalt nem találtam a tervezetben.
A másik felvetésem, amivel már az óvódapedagógusok egyesülete is foglalkozott, hogy hány intézményt lehet összevonni egy irányítás alá, ezt is szükséges lenne meghatározni, keretek közé szorítani.

»Jolika(2010-12-10 15:47:06)

A törvénytervezetben találtam sok jó, de sok olyan dolgot, amelynek hatása nincs feltérképezve, és nem szabadna kisérletezni a hatásával egy korosztállyal.
Mire gondolok:
Nem látom értelmét, ha nem iskolaérett a betöltött hat éves gyermek, miért kellene iskolába járnia, még akkor is, ha azt NULLADIK évnek nevezik ?
És mit fognak ott "tanulni", és hány órában?
Az ilyen gyermek pont azért nem iskolaérett, mert fejletlenebb biológiailag is, és fáradékonyabb.
És milyen napközis ellátást fog kapni, ha a szülő dolgozik, hogy biztosítják számára a nap túlnyomó részében a játékos elfoglaltságot? Esetleg az alvást, hogyan oldják meg? A hat évesek számára még 1- másfél óra "pihenőt" kellene egészségtanilag biztosítani testi - lelki fejlődésükhöz.Vagy az egész nap tanulásból fog állni?
Tanító, vagy óvónő fog vele foglalkozni? Ha óvónő, akkor minek kell az oviból elvinni?
Ha tanító, akkor minimum óvótanítónak kellene lennie, vannak ilyen diplomával, de nincs annyi, ahány kellene az országban. A tanító nem tanult ovodapedagógiát, az ilyen elmaradással rendelkező gyermekekkel való foglalkozáshoz feltétel kellene, hogy legyen, és ha miniiskolást csinálnak az elmaradt gyermekből, csak a hátrányát fogják növelni.
Most hirtelen ennyi, majd jövök még, Jolika, aki óvónő.

»Csalódott(2010-12-10 06:04:52)

Sértőnek és elfogadhatatlannak tartom, hogy az egy tantestületben oktató tanárok és tanítók eltérő alapbérrel dolgozzanak! Ezt csak olyan találhatta ki, aki életében nem töltött még el egy hetet az első osztályban.
Az ötödik osztályban taníthatja műveltségi területét a tanító. Ő kevesebbet ér, mint az a tanár, aki a párhuzamos ötödik osztályban tanítja ugyan azt a tárgyat?
Nem világos számomra, hogy azok a pedagógusok, akik pl. 25-30 éve már bizonyítottak a pályán, és még mindig hajlandóak vizsgázni is, azonos besorolásba kerülnek, mint a 14 éve tanítók?
Több mint 30 éve vagyok a pályán. Alapdiplomám tanító, de utána elvégeztem egy tanári szakot, majd mesterképzésen is tanultam. A hozzám hasonló tanítók menjenek el napközibe, hogy ne minősítsék lejjebb, mint tanár társait?
Ki fog ezek után tanítónak jelentkezni?
A tanítók nevében tisztelettel kérem, hogy a szakszervezetünk álljon ki mellettünk!

»Tildi(2010-12-09 20:14:25)

-Az óvodából iskolába való átmenet: miért kötelező a hat éves kor?Milyen hatástanulmány alapján döntötték el?
-Ha a testnevelő taníthat alsóban, akkor az ének, rajz szakos kollégáknak miért nincs rá lehetősége?Ott egyébként is alacsonyak az óraszámok.
- Ha a pedagógus is KÖZ, akkor a juttatások közé miért nem lehet bevenni a ruhapénzt, mint a KÖZtisztviselőknél. Legalább olyan mértékben "ügyfelekkel" dolgozunk.
-A középiskolai három /négy / idegennyelv oktatása komolytalan.
- Az érettségi összekötése a 60 órás önkéntes munkával döbbenetes. Mi köze a tudás mérésének a közmunkához?

»Kati(2010-12-09 19:52:08)

Megalázó, hogy az óvópedagógusok és tanítók munkája 160%-ot ér, ellenben a tanároké 200 %-ot. Egy igazgatóhelyettesként dolgozó tanító kötelező óraszáma több, mint a tanár- igazgatóhelyettesé. Ha megfelelő a munkamegosztás ez méltánytalan megkülönböztetés.

»Ibolya(2010-12-08 15:58:01)

A vitaanyagot nagyon jónak tartom. Egyik legfőbb kifogásom a törvény javaslata ellen, a hatásvizsgálatok elmaradása. A másik gond, hogy a végrehajtási rendeletek ismeretének hiányában csak általánosságban mozog az alapszöveg.
Részletesen:
5. Megjegyzések a "Közoktatási intézmények" cím alatt leírtakhoz: Gimnáziumi igazgatóként rendkívül sérelmesnek tartom, hogy megszűnik a gimnáziumok sokszínűsége, így kárbavész az a humánerőforrás, s az a fejlesztés, ami ennek érdekében történt. Nem esik szó a törvénytervezetben az Arany János Tehetséggondozó Programról, a tehetséggondozó iskoláról és a nyelvi előkészítő évfolyamról sem. A nyelvi előkészítőt - bevezetése óta - eredményesen működtetjük, ma már öt párhuzamos osztályunkból három csoport ebben a formában működik. Ezekben az osztályokban a legmagasabb a túljelentkezés, s természetesen a nyelvvizsgák száma is.
Például: a 2009-ben érettségizett 32 tanulónak 41 nyelvvizsgája volt, s 21 tanuló tett előrehozott érettségi vizsgát. 2010-ben 33 tanuló 51 nyelvvizsgát szerzett, s mindannyian előrehozott érettségi vizsgával rendelkeztek.
Pedagógiailag is rendkívül hasznosnak ítéljük a nyelvi előkészítőt, hiszen az ún. eszköztudást (informatika, tanulásmódszertan, idegen nyelv) magas szinten tudjuk biztosítani, megalapozva ezzel a középfokú és felsőfokú tanulmányokat.
A 6 és 8 osztályos gimnáziumok számára támasztott követelmények valóban kívánságlistának tekinthetőek, ezek teljesítésére garanciát egyetlen felelős iskolavezető sem tud vállalni.
A többcélú intézményekhez: Az összevont intézményeknél nem szerepel a gimnázium és kollégium együttese, holott ez az egyik leggyakoribb és leghatékonyabb együttműködési forma. Nem értelmezhető, hogy mi tekinthető intézményegységnek, telephelynek stb.
8. Vizsgarendszer: Mind a gyermekek, mind a szülők körében óriási felháborodást váltott ki a hat tantárgyból szervezett érettségi vizsga, a tárgyak száma ellentmond mind hagyományainknak, mind az európai törekvéseknek.
Teljes paradoxon a 60 órás kötelező "önkéntes" munka mint az érettségi vizsgára való jelentkezés feltétele. A céllal egyetértek, de a mértéke teljesíthetetlen, ellenőrizhetetlen, és valószínűleg csak a tanárok munkáját növelné.
Kötelező óraszámok probémája: Méltánytalannak tartjuk, hogy míg a közé

»Laci(2010-12-07 18:30:47)

Az előző orbán kormány idején is fizetés helyett életpályamodellt kaptunk, most sincs ez másként!

Az oldal tetejére
Honlaptérkép   |   2008-2011 Minden jog fenntartva   |   Impresszum3994263 látogató