A Pedagógusok Szakszervezete
F E L H Í V Á S A


A Pedagógusok Szakszervezete több megyei szervezetétől jelzést kapott arról, hogy a LIGA Szakszervezet megyei szervezői levélben keresik meg a megyékben működő iskolákat és képzőhelyeket, afelől érdeklődve, működik-e szakszervezet az iskolában, hány tagja van, ki az alapszervezet vezetője, mi az elérhetősége.
A LIGA Szakszervezet megyei szervezője információgyűjtés céljából kéri az adatok rendelkezésre bocsátását.

A Pedagógusok Szakszervezete felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, hogy amennyiben a LIGA Szakszervezet megyei szervezői kérésének eleget tesznek, törvénysértést követnek el.

Nem vitatva, hogy minden szakszervezetnek joga van tagokat szervezni, a LIGA Szakszervezet tagtoborzó akciója azon túl, hogy nem etikus, törvénysértő is, ha az intézmények vezetőitől a megkeresésükben megjelölt adatokat próbál begyűjteni.

A Pedagógusok Szakszervezete kéri az intézményvezetőket, ne tegyenek eleget a LIGA megyei szervezői kérésének.

A Pedagógusok Szakszervezete felszólítja a LIGA Szakszervezetet, haladéktalanul hagyjon fel az ilyesfajta „információgyűjtéssel”! Semmi köze nincs ahhoz, hogy a PSZ intézményi alapszervezeteiben hány tagunk van, és ahhoz sem, kik az alapszervezet tisztségviselői, mi az elérhetőségük!

A Pedagógusok Szakszervezete a jogszabályban előírt adatszolgáltatásnak mindenkor eleget tesz. A most zajló országos reprezentativitás-méréshez az előírásoknak megfelelően minden adatot rendelkezésre bocsát azok számára, akiket ezen információk megismerésére jogszabály felhatalmaz.
A LIGA Szakszervezet nem tartozik ebbe a körbe!Budapest, 2014. július 1.

Pedagógusok Szakszervezete

162233 látogató